კონტაქტი


დავით მუშკუდიანი, გაეროს საკოორდინაციო საქმეთა ხელმძღვანელი
 
ტელ.: +995 32 225 1126 (შიდა: 113) 
ელ–ფოსტა: one.un.org
 
თეონა კიკნაძე, თანაშემწე გაეროს საკოორდინაციო საკითხებში

 ტელ.: +995 32 225 1126 (შიდა: 110)

ელ–ფოსტა: one.un.org

ქეთი გიოშვილი, გაეროს საზოგადოებრივი ინფორმაციის ოფიცერი 

ტელ.: +995 32 225 1126 (შიდა: 136)

ელ–ფოსტა: ketevan.ghioshvili@one.un.org