გაეროს კალენდარი

24 იანვარი            განათლების საერთაშორისო დღე

27 იანვარი            ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის საერთაშორისო დღე

20 თებერვალი      სოციალური სამართლიანობის მსოფლიო დღე

21 თებერვალი      მშობლიური ენის საერთაშორისო დღე

8 მარტი                ქალთა საერთაშორისო დღე

21 მარტი              რასობრივი დისკრიმინაციის ლიკვიდაციის საერთაშორისო დღე

22 მარტი              წყლის საერთაშორისო დღე

23 მარტი              მეტეოროლოგიის მსოფლიო დღე

24 მარტი              ტუბერკულოზის მსოფლიო დღე

7 აპრილი             ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე

23 აპრილი            წიგნისა და საავტორო უფლებების დაცვის მსოფლიო დღე

25 აპრილი            მალარიასთან ბრძოლის მსოფლიო დღე

3 მაისი                  პრესის თავისუფლების საერთაშორისო დღე

15 მაისი                ოჯახის საერთაშორისო დღე

17 მაისი                ტელეკომუნიკაციისა და საინფორმაციო საზოგადოების მსოფლიო დღე

22 მაისი                ბიომრავალფეროვნების საერთაშორისო დღე

29 მაისი                გაეროს მშვიდობისმყოფელთა საერთაშორისო დღე

31 მაისი                მსოფლიო თამბაქოს გარეშე დღე

5 ივნისი                გარემოს დაცვის მსოფლიო დღე

12 ივნისი              ბავშვთა შრომის წინააღმდეგ ბრძოლის მსოფლიო დღე

14 ივნისი              სისხლის დონორთა მსოფლიო დღე

17 ივნისი              გაუდაბნოებასა და გვალვასთან ბრძოლის მსოფლიო დღე

20 ივნისი              ლტოლვილთა მსოფლიო დღე

26 ივნისი              ნარკოტიკების გამოყენებისა და მათი უკანონო ბრუნვის

                            წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე

26 ივნისი              წამების მსხვერპლთა მხარდაჭერის საერთაშორისო დღე

11 ივლისი             მოსახლეობის მსოფლიო დღე

9 აგვისტო             მსოფლიო მკვიდრი მოსახლეობის საერთაშორისო დღე

12 აგვისტო           ახალგაზრდების საერთაშორისო დღე

23 აგვისტო           მონებით ვაჭრობისა და მისი გაუქმების ხსოვნის საერთაშორისო დღე

8 სექტემბერი         წერა-კითხვის ცოდნის საერთაშორისო დღე

15 სექტემბერი       დემოკრატიის საერთაშორისო დღე

16 სექტემბერი       ოზონის შრის დაცვის საერთაშორისო დღე

21 სექტემბერი       მშვიდობის  საერთაშორისო დღე

27 სექტემბერი       ტურიზმის მსოფლიო დღე

1 ოქტომბერი         ხანდაზმული ადამიანების საერთაშორისო დღე

5 ოქტომბერი         ჰაბიტატის მსოფლიო დღე

5 ოქტომბერი         მასწავლებელთა მსოფლიო დღე

9 ოქტომბერი         მსოფლიო ფოსტის დღე

10 ოქტომბერი       ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე

14 ოქტომბერი       საგანგებო სიტუაციების შემცირების საერთაშორისო დღე

16 ოქტომბერი       სურსათის მსოფლიო დღე

17 ოქტომბერი       სიღარიბის ლიკვიდაციისათვის ბრძოლის საერთაშორისო დღე

24 ოქტომბერი       გაეროს დღე

6 ნოემბერი            შეიარაღებულ კონფლიქტისა და ომებისგან გარემოს დაცვის

                             საერთაშორისო დღე

16 ნოემბერი          ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე

20 ნოემბერი          ბავშვთა დაცვის საყოველთაო დღე

21 ნოემბერი          ტელევიზიის მსოფლიო დღე

25 ნოემბერი          ქალების წინააღმდეგ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღე

1 დეკმბერი           შიდსთან ბრძოლის მსოფლიო დღე

3 დეკემბერი          ინვალიდთა საერთაშორისო დღე

5 დეკემბერი          გაეროს მოხალისეების საერთაშორისო დღე

7 დეკემბერი          სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო დღე

10 დეკემბერი        ადამიანის უფლებების დღე

18 დეკემბერი        მიგრანტთა საერთაშორისო დღე

 

საერთაშორისო დღეები, რომელთაც გაეროს სააგენტოები ერთობლივად  აღსანიშნავენ 2019 წელს

8 მარტი - ქალთა საერთაშორისო დღე

5 ივნისი -  გარემოს  დაცვის მსოფლიო დღე

15 სექტემბერი - დემოკრატიის საერთაშორისო დღე

21 სექტემბერი -  მშვიდობის საერთაშორისო დღე

24 ოქტომბერი -  გაეროს დღე

16 ნოემბერი - ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე

20 ნოემბერი - ბავშვის საყოველთაო დღე

25 ნოემბერი - ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის მსოფლიო დღე

3 დეკემბერი -  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო დღე

10 დეკემბერი - ადამიანის უფლებათა დღე