გაეროს პროექტების მომსახურების ოფისი უკან

საკონტაქტო პირი:

ირაკლი კაციტაძე,

პროგრამის კოორდინატორი

9, რ. ერისთავის ქ. 0179, თბილისი

ტელ.: +995 32 2251126

iraklik@unops.org