გაეროს ბავშვთა ფონდი უკან

გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოს ეხმარება ბავშვთა დაცვის, ჯანმრთელობისა და განათლების სფეროებში სახელმწიფო სოციალური რეფორმის განხორციელებაში. 

დამატებითი ინფორმაციისათვის ეწვიეთhttp://www.unicef.ge/